[ORGANIZATORI]

Cursul este organizat de către Rețeaua Internațională de Studii Românești (RIER), în colaborare cu:

Institutul Limbii Române, Universitatea din Granada, Universitatea din Lisabona, Universitatea din Budapesta, Universitatea din Ljubljiana, Universitatea din Blegrad, Universitatea din Ștefan cel Mare din Suceava

 
[CURS]

[DESCRIERE]

 

RIER este o entitate juridică la nivel european și internațional, formată din specialiști în management cultural internațional, în predarea și cercetarea limbii și culturii române în străinătate.

 

Între nenumărate alte obiective de reprezentare a culturii românești în afara țării și de interrelaționare a tuturor specialiștilor și cercetătorilor din universități din lume, se află și interesul nostru față de pregătirea profesoratului din afara României, prin cursuri de formare continuă.

 

Având în vedere schimbarea profilului emigrației românești în ultimii cinci ani și adaptarea la sisteme de învățământ foarte diferite de cel românesc, am configurat următorul curs pilot, adresat profesorilor din proiectul LCCR al Institutului Limbii Române din București: Curs de formare continuă pentru profesorii de română din străinătate.

 

 

[OBJETIVE]

 

• Cursul își propune să răspundă nevoilor, situațiilor speciale concrete, intereselor și aspirațiilor profesorilor de limbă română din străinătate.

 

• Creăm și dezvoltăm echipe interdisciplinare de umaniști.

 

• Organizăm activități de valorificare a potențialului uman la nivel internațional, pentru achiziționarea de criterii de performanță durabilă.

 

• Dezvoltăm o rețea profesională, deontologică și civică.

 

• Dezvoltăm legăturile dintre Ministerul Educației, Departamentul Românilor de Pretutindeni, universitățile românești și copiii diasporei.

 

• Propunem programe de reducere a riscurilor de adaptare la noile tehnologii: includerea între materialele didactice a aplicațiilor, a tutoriilor online, a comunicării virtuale.

 

• Implementăm metode moderne de predare a limbii române ca limbă străină.

 

• Promovăm reuniunile de specialiști, prin organizarea de congrese și simpozioane.

 

• Publicăm o serie de Caiete ale profesorului de limba română în străinătate, care să conțină activitatea de cercetare a cursanților.

 

• Creăm parteneriate cu universitățile românești și din străinătate și cu inspectoratele teritoriale.

• Oferim un context favorabil pentru un incubator de idei, pe care să le concretizăm în proiecte pentru care să solicităm finanțare atât din România cât și de la UE.

 

 

[EVALUARE]

 

Fiecare disciplină este considerată activitate formativă și este obligatorie. Între cursurile propuse, există două categorii: formarea în discipline transversale, generice, practice, care dezvoltă competențele fiecărui participant, și cea de-a doua categorie, cea a disciplinelor de specializare și dezvoltare a competențelor cursanților.

 

Fiecare curs vă prezintă conținuturile didactice și formele de evaluare. Modalitățile de evaluare diferă de la disciplină la disciplină. La finalul examinării și după obținerea cel puțin a punctajului minim, veți primi certificatul de participare și Diploma de absolvire a primului modul de formare profesională ca profesor de limba și cultura română în străinătate. Documentele vă vor fi trimise în original, prin poștă, la adresele indicate în Formularul de înscriere.

 

[GRUP TINTĂ]

 

Adresat profesorilor din proiectul LCCR al Institutului Limbii Române din București, cursul este deschis oricărei persoane care inteníonează să se specializeze predarea limbii române ca limbă străină.

 

Ideea organizării acestui curs este mai veche, și s-a născut din nevoie acută a profesorilor de limba română care activează în străinătate, fie prin proiectele inițiate de către Ministerul Educației prin Institutul Limbii Române, fie prin alte pârgii de finanțare, cum ar fi asociațiile românești din diaspora, fundații sau ONG-uri din țară.

 

Sunt două situații specifice pe care le întâlnim la diaspora românească din străinătate, pe de o parte sunt comunitățile istorice de români de la sud de Dunăre, din Ucraina, Ungaria, sau Republica Moldova și, pe de altă parte, valurile succesive de imigrație, din ultimul secol, fie în țări europene, fie în Statele Unite, Canada, Israel, Australia, etc. Ultimii 15 ani, însă, au reconfigurat harta națiunilor europene, iar prezența comunităților de români din state precum Italia, Spania, Franța, Germania, Belgia, Anglia, etc, fac imperios necesară prezența unui suport educativ de păstrare a identității lingvistice și culturale a acestora.

 

Educația se face de către profesioniști. Orice ajutor suplimentar este binevenit, dar nu poate suplini autoritatea competitivă a unui profesor de filologie, sau de istorie, sau de limbi străine. Din păcate, formarea în performanța predării limbii române ca limbă străină este încă la început, iar noi trebuie să ne adaptăm din mers la situații stranii de necunoaștere a limbii materne și recuperare a acesteia. În ultima perioadă s-a observat tot mai acut nevoia de a cunoaște tehnicile specifice predării limbii române ca limbă străină și nu ca limbă maternă, unei populații românești care nu își mai învață copiii să voirbească limba lor identitară.

 
[CALENDAR]

Cursul este online, materialele didactice se primesc pe mail, fiecare cursant are o oră virtuală de tutorie pe lună cu fiecare dintre profesori, pe skype. Examenul constă într-o probă teoretică și o alta practică. Fiecare curs nou este însoțit de descriptori care stabilesc cu exactitate desfășurarea acestuia și forma de evaluare finală, sau pe parcurs.

 

În anul universitar 2017-2018, cursul se va desfășura pe parcursul a șase luni, în perioada 1 decembrie-25 iunie după următorul calendar:

  • 16 ianuarie – 23 februarie primul modul

  • 26 februarie – 3 martie Sesiune de examene pentru primul modul

  • 5 martie – 5 iunie al doilea modul

  • 6 – 20 iunie Sesiune de examene pentru pentru al doilea modul și prezentare a lucrărilor

  • 24 iunie – 25 iunie Sărbătoarea iei: Universitatea din Granada. Sesiune de comunicări științifice Noi direcții în predarea limbii române în străinătate.. Prezentarea primului număr din Caietele profesorului de română în străinătate.

  • 26 iunie examenul final și prezentarea Proiectelor pentru diasporă. Sesiune de evaluare și autoevaluare.

 
[PROFESORI]
 
[INSCRIERE]

Prețul cursului este de 120 de Euro.

 

Acest preț include cursurile pe care le primiți, tutoriile virtuale prin intermediul Forumului de dezbateri, examenele și verificarea proiectelor, participarea la congres. Publicarea în revistă se va face numai după acceptul Comitetului Științific editorial.

[CONTACT]