top of page
[ORGANIZATORI]

Cursul este organizat de către Rețeaua Internațională de Studii Românești (RIER), în colaborare cu:

Institutul Limbii Române, Universitatea din Granada, Universitatea din Lisabona, Universitatea din Budapesta, Universitatea din Ljubljiana, Universitatea din Blegrad, Universitatea din Ștefan cel Mare din Suceava

CURS
[CURS]

[DESCRIERE]

 

RIER este o entitate juridică la nivel european și internațional, formată din specialiști în management cultural internațional, în predarea și cercetarea limbii și culturii române în străinătate.

 

Între nenumărate alte obiective de reprezentare a culturii românești în afara țării și de interrelaționare a tuturor specialiștilor și cercetătorilor din universități din lume, se află și interesul nostru față de pregătirea profesoratului din afara României, prin cursuri de formare continuă.

 

Având în vedere schimbarea profilului emigrației românești în ultimii cinci ani și adaptarea la sisteme de învățământ foarte diferite de cel românesc, am configurat următorul curs pilot, adresat profesorilor din proiectul LCCR al Institutului Limbii Române din București: Curs de formare continuă pentru profesorii de română din străinătate.

 

 

[OBJETIVE]

 

• Cursul își propune să răspundă nevoilor, situațiilor speciale concrete, intereselor și aspirațiilor profesorilor de limbă română din străinătate.

 

• Creăm și dezvoltăm echipe interdisciplinare de umaniști.

 

• Organizăm activități de valorificare a potențialului uman la nivel internațional, pentru achiziționarea de criterii de performanță durabilă.

 

• Dezvoltăm o rețea profesională, deontologică și civică.

 

• Dezvoltăm legăturile dintre Ministerul Educației, Departamentul Românilor de Pretutindeni, universitățile românești și copiii diasporei.

 

• Propunem programe de reducere a riscurilor de adaptare la noile tehnologii: includerea între materialele didactice a aplicațiilor, a tutoriilor online, a comunicării virtuale.

 

• Implementăm metode moderne de predare a limbii române ca limbă străină.

 

• Promovăm reuniunile de specialiști, prin organizarea de congrese și simpozioane.

 

• Publicăm o serie de Caiete ale profesorului de limba română în străinătate, care să conțină activitatea de cercetare a cursanților.

 

• Creăm parteneriate cu universitățile românești și din străinătate și cu inspectoratele teritoriale.

• Oferim un context favorabil pentru un incubator de idei, pe care să le concretizăm în proiecte pentru care să solicităm finanțare atât din România cât și de la UE.

 

 

[EVALUARE]

 

Fiecare disciplină este considerată activitate formativă și este obligatorie. Între cursurile propuse, există două categorii: formarea în discipline transversale, generice, practice, care dezvoltă competențele fiecărui participant, și cea de-a doua categorie, cea a disciplinelor de specializare și dezvoltare a competențelor cursanților.

 

Fiecare curs vă prezintă conținuturile didactice și formele de evaluare. Modalitățile de evaluare diferă de la disciplină la disciplină. La finalul examinării și după obținerea cel puțin a punctajului minim, veți primi certificatul de participare și Diploma de absolvire a primului modul de formare profesională ca profesor de limba și cultura română în străinătate. Documentele vă vor fi trimise în original, prin poștă, la adresele indicate în Formularul de înscriere.

 

[GRUP TINTĂ]

 

Adresat profesorilor din proiectul LCCR al Institutului Limbii Române din București, cursul este deschis oricărei persoane care inteníonează să se specializeze predarea limbii române ca limbă străină.

 

Ideea organizării acestui curs este mai veche, și s-a născut din nevoie acută a profesorilor de limba română care activează în străinătate, fie prin proiectele inițiate de către Ministerul Educației prin Institutul Limbii Române, fie prin alte pârgii de finanțare, cum ar fi asociațiile românești din diaspora, fundații sau ONG-uri din țară.

 

Sunt două situații specifice pe care le întâlnim la diaspora românească din străinătate, pe de o parte sunt comunitățile istorice de români de la sud de Dunăre, din Ucraina, Ungaria, sau Republica Moldova și, pe de altă parte, valurile succesive de imigrație, din ultimul secol, fie în țări europene, fie în Statele Unite, Canada, Israel, Australia, etc. Ultimii 15 ani, însă, au reconfigurat harta națiunilor europene, iar prezența comunităților de români din state precum Italia, Spania, Franța, Germania, Belgia, Anglia, etc, fac imperios necesară prezența unui suport educativ de păstrare a identității lingvistice și culturale a acestora.

 

Educația se face de către profesioniști. Orice ajutor suplimentar este binevenit, dar nu poate suplini autoritatea competitivă a unui profesor de filologie, sau de istorie, sau de limbi străine. Din păcate, formarea în performanța predării limbii române ca limbă străină este încă la început, iar noi trebuie să ne adaptăm din mers la situații stranii de necunoaștere a limbii materne și recuperare a acesteia. În ultima perioadă s-a observat tot mai acut nevoia de a cunoaște tehnicile specifice predării limbii române ca limbă străină și nu ca limbă maternă, unei populații românești care nu își mai învață copiii să voirbească limba lor identitară.

CALENDAR
[CALENDAR]

Cursul este online, materialele didactice se primesc pe mail, fiecare cursant are o oră virtuală de tutorie pe lună cu fiecare dintre profesori, pe skype. Examenul constă într-o probă teoretică și o alta practică. Fiecare curs nou este însoțit de descriptori care stabilesc cu exactitate desfășurarea acestuia și forma de evaluare finală, sau pe parcurs.

 

În anul universitar 2017-2018, cursul se va desfășura pe parcursul a șase luni, în perioada 1 decembrie-25 iunie după următorul calendar:

  • 16 ianuarie – 23 februarie primul modul

  • 26 februarie – 3 martie Sesiune de examene pentru primul modul

  • 5 martie – 5 iunie al doilea modul

  • 6 – 20 iunie Sesiune de examene pentru pentru al doilea modul și prezentare a lucrărilor

  • 24 iunie – 25 iunie Sărbătoarea iei: Universitatea din Granada. Sesiune de comunicări științifice Noi direcții în predarea limbii române în străinătate.. Prezentarea primului număr din Caietele profesorului de română în străinătate.

  • 26 iunie examenul final și prezentarea Proiectelor pentru diasporă. Sesiune de evaluare și autoevaluare.

PROFESORI
[PROFESORI]
Oana Oursache

[Oana Ursache] Este profesor de literatură comparată și literaturi hispanice și predă de șapte ani limba și literatura română la Facultatea de Traducere și Interpretariat și Facultatea de Filozofie și Litere din cadrul Universității din Granada, după ce în perioada 2008-2010 a fost lector de limba română la Unviersitatea din Alicante.

Și-a dat doctoratul cu o teză despre Panait Istrati și este specialistă în studii de corporalitate feminină, traduceri literare și autotraduceri. La Granada a înființat Rețeaua de Studii Culturale Românești, a cărei președintă este.

Are un interes special pentru bilingvism, integrare interculturală și transculturală și păstrarea identității lingvistice. Activează ca voluntar pentru comunitățile de români din Spania.

[Monica Huțanu] Este absolventă a Facultății de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara. După studiile de licență (limba și literatura română – limba și literatura engleză) și de masterat (în lingvistică), și-a susținut doctoratul în 2009, la aceeași universitate, cu o teză despre importanța principiului etimologic în scrierea limbii române (coordonată de prof. dr. Ileana Oancea). Din 2002, a lucrat la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara, Departamentul de Studii Românești, unde a ținut cursuri și seminare de fonetică, lexicologie și morfosintaxă. Din 2012, este lector de limba română la Universitatea din Belgrad, unde predă limba română ca limbă străină. Domenii de interes și cercetare: sisteme de scriere, sociolingvistică, lingvistică aplicată, predarea limbii române ca limbă străină.

[Roxana Ciolăneanu] este în prezent lector la Universitatea din Lisabona unde predă limba română ca limbă străină și organizează evenimente de promovare a limbii și culturii române în mediul academic portughez. Activitatea sa de cercetare este axată pe teme din domeniul terminologiei, semanticii, lingvisticii cognitive și lingvisticii contrastive. A publicat diverse studii și articole în acord cu interesele sale de cercetare, axându-se în ultimii ani pe cercetări privind asemănările și deosebirile dintre limbile romanice și rolul intercomprehensiunii în predarea și învățarea acestora: “Dor and Saudade: Conceptual Metaphor and Cultural Identity” (2014), “Le lexique du mariage: une perspective comparée” (2016), “Comments on the Romanian Negative Imperative from a Contrastive Perspective” (2017), “Teaching Romanian to Foreigners – Between Theory and Practice” (2017) etc. A participat, de asemenea, în diverse proiecte europene cu accent pe predarea limbilor străine dintr-o perspectivă dinamică, interactivă și pe principii moderne. Cel mai recent proiect, OPORTUNIDANCE: Dance Your Way to Other Cultures (2015 - 2017) (www.oportunidance.eu) a avut ca scop principal dezvoltarea de competențe sociale și multilingve într-o manieră creativă și ca parte a procesului de învățare pe tot parcursul vieții.

[Ioana Jienau] Este lector de limba română la Universitatea din Ljubljana, Facultatea de Litere (Filozofska Fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnosti, tel. 01 241 1390, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana), în cadrul căreia predă cursuri de limba română pentru străini și lect. univ. dr. la Universitatea din Ploiești (UPG), Facultatea de Litere și Științe, fiind specializată în susținerea cursurilor de Introducere în lingvistica generală, Introducere în tehnica redactării, Limba română ca limbă străină, precum și a seminarelor de Limba română contemporană (morfologie și sintaxă). Activitatea ei de cercetare este, în mare, centrată asupra limbajului migrației românești, temă dezvoltată în cadrul tezei sale de doctorat, intitulată Interferențe lingvistice româno-spaniole și în studiile sale postdoctorale, Interferențe lexicale și onomastice în limbajul migrației. Contactul dintre limba română și limbile din țările gazdă ale imigranților români a constituit subiectul dominant al publicațiilor sale. În momentul de față, Ioana Jieanu se ocupă de limba română ca limbă străină, atât din punct de vedere didactic, cât și științific.

[Florin Cioban] Universitatea din Oradea, România/ Universitatea ELTE Budapesta, Ungaria.

Doctor al Universității ”Babes-Bolyai” din Cluj Napoca cu o teză în domeniul folclorului, doctor habilitat al Universității ELTE Budapesta în domeniul filologiei. Autor a 25 cărți, cursuri sau manuale publicate în România și Ungaria, în domeniile: metodica predării limbii și literaturii române, literatura pentru copii, folclorul literar și antropologia culturală. Autor a peste 90 de articole de specialitate publicate în reviste din România sau din alte țări europene. Profesor universitar, titular al Facultății de Litere din cadrul Universității din Oradea, în ultimii 10 ani lector de limba, literatura, cultura și civilizația românească la Ljubliana și Budapesta.

[Claudia Costin] este conferenţiar dr. la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării. Din anul 2008 este director al Departamentului de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării.

Lucrarea de doctorat cu titlul Dramaturgia lui Lucian Blaga – structuri mitice şi simboluri obsedante şi-a susţinut-o la Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi în anul 2003.

 Este autoarea studiilor: Structuri mitice şi simboluri dominante în dramaturgia lui Lucian Blaga, Editura Universitas XXI, Iaşi, 2003, iar ediţia a II-a revăzută şi adăugită a fost publicată la Editura Rodovid, Cernăuţi, Ucraina, 2016;  Repere în istoria literaturii române – Epoca medievală, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, 2005; Folclor literar românesc, Editura Universitas XXI, Iaşi, 2007; coautoare la Antologia della letteratura italiana moderna con commenti e saggi, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, 2010.

În mod frecvent participă la conferinţe şi colocvii internaţionale cu lucrări de etnologie şi folclor românesc, de mitologie, de antropologie culturală (România, Spania, Italia, Ucraina, Ungaria, Maroc).

Din anul 2005 organizează Colocviul Internaţional „Omul şi mitul” (şapte ediţii până în prezent) şi coordonează volumele conţinând lucrările acestei manifestări ştiinţifice.

Domeniile de interes sunt: etnologia, mitologia, literatura română (epoca veche şi perioada interbelică).

INSCRIERE
[INSCRIERE]

Prețul cursului este de 120 de Euro.

 

Acest preț include cursurile pe care le primiți, tutoriile virtuale prin intermediul Forumului de dezbateri, examenele și verificarea proiectelor, participarea la congres. Publicarea în revistă se va face numai după acceptul Comitetului Științific editorial.

[CONTACT]

¡Bien! Mensaje recibido

bottom of page