top of page
[ORGANIZATION]

Cursul este organizat de către Rețeaua Internațională de Studii Românești (RIER), în colaborare cu:

Institutul Limbii Române, Universitatea din Granada, Universitatea din Lisabona, Universitatea din Budapesta, Universitatea din Ljubljiana, Universitatea din Blegrad, Universitatea din Ștefan cel Mare din Suceava

CURS
[CURS]
CALENDAR
[CALENDAR]

Cursul este online, materialele didactice se primesc pe mail, fiecare cursant are o oră virtuală de tutorie pe lună cu fiecare dintre profesori, pe skype. Examenul constă într-o probă teoretică și o alta practică. Fiecare curs nou este însoțit de descriptori care stabilesc cu exactitate desfășurarea acestuia și forma de evaluare finală, sau pe parcurs.

 

În anul universitar 2017-2018, cursul se va desfășura pe parcursul a șase luni, în perioada 1 decembrie-25 iunie după următorul calendar:

  • 16 ianuarie – 23 februarie primul modul

  • 26 februarie – 3 martie Sesiune de examene pentru primul modul

  • 5 martie – 5 iunie al doilea modul

  • 6 – 20 iunie Sesiune de examene pentru pentru al doilea modul și prezentare a lucrărilor

  • 24 iunie – 25 iunie Sărbătoarea iei: Universitatea din Granada. Sesiune de comunicări științifice Noi direcții în predarea limbii române în străinătate.. Prezentarea primului număr din Caietele profesorului de română în străinătate.

  • 26 iunie examenul final și prezentarea Proiectelor pentru diasporă. Sesiune de evaluare și autoevaluare.

PROFESORI
[PRO FE SORI]
Oana Oursache

[Oana Ursache] This professor of comparative literature and hispanic literature is responsible for the application of limba and romantic literature at the Facultatea de Traducere și Interpretariat și Facultatea de Filozofie și Litere din cadrul Universității din Granada, după ce în period 2 008-2010 to fost reader limba română la Unviersitatea din Alicante.

Și-a dat doctoratul cu o teză despre Panait Istrati și este specialistă în studii de corporalitate feminină, translateri literare și self-translate. La Granada a înființat Rețeaua de Studii Culturale Românești, a cărei președintă este.

Are a special interest pentru bilingvism, integrare interculturală și transculturală și păstrarea identității lingvistice. Actively volunteer in Roman communities in Spain.

[Monica Huțanu] This absolventă a Facultății de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara. După studiile de licență (limba și română literature – limba și engleză literature) și de masterat (în lingvistică), și-a susținut doctoratul în 2009, la aceeași universitate, cu o teză despre importanța principiului etymologic în sc rierea limbii române (coordonată of prof . dr. Ileana Oancea). In 2002, the Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara, Departamentul de Studii Românești, unde a ținut cursuri și seminare de fonetică, lexicologie și morfosintaxă. Din 2012, this reader of limba română la Universitatea din Belgrad, unde predă limba română ca limbă străină. Domenii de interes și cercetare: sisteme de scriere, sociolingvistică, lingvistică applied, predarea limbii române ca limbă străină.

[Roxana Ciolăneanu] este în prezent reader la Universitatea din Lisabona unde predă limba română ca limbă străină și organizează evenimente de promovare a limbii și culturii române în mediul academic portughez. Activitatea sa de cercetare este axată pe teme din domeniul terminologiei, semanticii, lingvisticii cognitive și lingvisticii contrastive. A published diverse study și article în acord cu interesele sal de cercetare, axându-se în ultimii ani pe cercetări privind asemănările și deosebirile dintre limbile romanice și rolul intercomprehensiunii în predarea și învățarea acestora: or and Saudade: Conceptual Metaphor and Cultural Identity” ( 2014), “Le lexique du mariage: une perspective comparée” (2016), “Comments on the Romanian Negative Imperative from a Contrastive Perspective” (2017), “Teaching Romanian to Foreigners – Between Theory and Practice” (2017) etc. To participate, as well, in a diverse European project with an emphasis on predarea limbilor străine in a dynamic, interactive perspective and in the modern principle. Cel mai recent proiect, OPORTUNIDANCE: Dance Your Way to Other Cultures (2015 - 2017) ( www.oportunidance.eu) a vut ca scop principal dezvoltarea de competențe sociale și multilingual într-o manieră creativă și ca parte a procesului de învățare pe tot parcursul vieții.

[Ioana Jienau] This limba reader română la Universitatea din Ljubljana, Facultatea de Litere (Filozofska Fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnosti, tel. 01 241 1390, Aškerčeva basket 2, 1000 Ljubljana), în cadrul predă cursuri de limba română pentru străini și lect. univ. Dr. the Universitatea din Ploiești (UPG), Facultatea de Litere și Științe, fiind specializată în susținerea cursurilor de Introducere în lingvistica generală, Introducere în tehnica redactării, Limba română ca limbă străină, precum și a seminarelor de Limba rom ână contemporană (morfologie și syntaxă). Activitatea ei de cercetare este, în mare, centrotă asupra limbajului migrației românești, temă dezvoltată în cadrul tezei exit de doctorat, intitulată Interferențe lingvistice româno-spaniole și în studiile exit postdoctorale, Interferențe lexicale și onomastice în limbajul migrației. Contact in the limba română și limbile din țările gazdă ale migranților români a constituit subiectul dominant al publicațiilor sale. At the moment, Ioana Jieanu took care of limba română ca limbă străină, atât din punct de vedere didactic, cât și științific.

[Florin Cioban] Universitatea din Oradea, România/ Universitatea ELTE Budapesta, Ungaria.

Doctor al Universității ”Babes-Bolyai” din Cluj Napoca cu o teză în domeniul folclorului, doctor habilitat al Universității ELTE Budapesta în domeniul filologiei. Autor a 25 cărți, cursuri sau manuale publicate în România și Ungaria, în domeniile: metodica predării limbii și literaturii române, literatura pentru copii, folclorul literar și antropologia culturală. Autor a peste 90 de articole de specialitate publicate în reviste din România sau din alte țări europene. Profesor universitar, titular al Facultății de Litere din cadrul Universității din Oradea, în ultimii 10 ani lector de limba, literatura, cultura și civilizația românească la Ljubliana și Budapesta.

[Claudia Costin] this lecturer dr. The Universitatea „Ştefan cel Mare” in Suceava, in cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării. In 2008 this director was appointed to the Department of Limba şi Literatura Romană şi Ştiinţele Comunicării.

Profession of doctorate with the title Dramaturgia lui Lucian Blaga – structuri mitice şi simboluri obsedante şi-a susţinut-o the Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi in anul 2003.

This autoarea studiilor: Structuri mitice şi simboluri dominan în dramaturgia lui Lucian Blaga, Editura Universitas XXI, Iaşi, 2003, iar ediţia a II-a revăzută şi adăugită a fost publicată la Editura Rodovid, Cernăuţi, Ucraina, 2016; Repere în istoria literaturii române – Epoca medievală, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, 2005; Roman literary folklore, Editura Universitas XXI, Iasi, 2007; co-authored the Anthology of modern Italian letters with comments and saggi, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, 2010.

The conference was very frequently participated in, if it is an international conference that profits from ethnology, Roman folklore, mythology, cultural anthropology (România, Spain, Italy, Ukraine, Hungary, Maroc).

Din anul 2005 organizează Colocviul Internaţional „Omul şi mitul” (şapte ediţii până în prezent) şi coordonează volumele conţinând lucrările acestei manifestări ştiinţifice.

Domains of interest: ethnology, mythology, Roman literature (older era and interwar period).

INSCRIERE
[INSCRIERE ]

Prețul cursului este de 120 de Euro.

 

Acest preț include cursurile pe care le primiți, tutoriile virtuale prin intermediul Forumului de dezbateri, examenele și verificarea proiectelor, participarea la congres. Publicarea în revistă se va face numai după acceptul Comitetului Științific editorial.

[CONTACT]

¡Bien! Mensaje recibido

bottom of page